Raileurope
요청하신 내용을 처리 중입니다
샹베리(Chambery) - 리옹(Lyon)
€0

열차 샹베리(Chambery) → 리옹(Lyon)

부터 0
티켓 검색
<->
전체보기 일반적으로 샹베리와(과) 리옹을(를) 여행하는데 걸리는 시간은 1h35분 입니다. 가장 빠른 루트로는 1h18분이 걸립니다. 샹베리을(를) 출발하는 첫 차는 05:37에 있으며, 막차는 21:02에 떠납니다. 샹베리와(과) 리옹 사이에 하루 평균 11대의 열차가 1h34분 간격으로 운행됩니다.
  • 출발 역 : Chambery challes (351 Place de la Gare 73000 Chambéry)
  • 도착 역 : Lyon part dieu (5, Place Charles Béraudier 69003 Lyon)
    Lyon perrache (14, cours de Verdun 69286 Lyon cedex 02)
왜 레일유럽을
선택해야 할까요?
도움이 필요하신가요 ?


시간표

부터 <span class='small_currency'>€</span>0 <span class='small_currency'>€</span>0

샹베리 -> 리옹

 출발도착소요시간환승
1CHAMBERY CHALLES
05:37
AMBERIEU
06:47
N°: 83600
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
07:49
LYON PERRACHE
08:43
N°: 86470
열차 예약하기
05:3708:4303:06 1 1 1 1 0 1 0 0
1CHAMBERY CHALLES
05:37
AMBERIEU
06:47
N°: 83600
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
07:49
LYON PART DIEU
08:25
N°: 86470
열차 예약하기
05:3708:2502:48 1 1 1 1 0 1 0 0
1CHAMBERY CHALLES
06:02
LYON PART DIEU
07:20
N°: 18540
자전거 환승 시설
열차 예약하기
06:0207:2001:18 직행 1 1 1 0 1 1 0
1CHAMBERY CHALLES
07:02
LYON PART DIEU
08:20
N°: 17910
자전거 환승 시설
열차 예약하기
07:0208:2001:18 직행 1 1 1 0 1 1 0
1CHAMBERY CHALLES
07:37
AMBERIEU
08:47
N°: 83606
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
09:03
LYON PART DIEU
09:35
N°: 86480
열차 예약하기
07:3709:3501:58 1 1 1 1 0 1 0 0
1CHAMBERY CHALLES
07:37
AMBERIEU
08:47
N°: 83606
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
09:03
LYON PERRACHE
09:49
N°: 86480
열차 예약하기
07:3709:4902:12 1 1 1 1 0 1 0 0
1CHAMBERY CHALLES
08:02
LYON PART DIEU
09:20
N°: 18542
자전거 환승 시설
열차 예약하기
08:0209:2001:18 직행 1 1 1 1 1 0 1
1CHAMBERY CHALLES
09:02
LYON PART DIEU
10:20
N°: 18544
자전거 환승 시설
열차 예약하기
09:0210:2001:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1CHAMBERY CHALLES
09:56
LYON PART DIEU
11:20
N°: 18546
자전거 환승 시설
열차 예약하기
09:5611:2001:24 직행 1 1 1 0 1 0 0
1CHAMBERY CHALLES
11:02
LYON PART DIEU
12:20
N°: 18548
자전거 환승 시설
열차 예약하기
11:0212:2001:18 직행 0 0 0 1 0 1 1
1CHAMBERY CHALLES
13:02
LYON PART DIEU
14:20
N°: 18554
열차 예약하기
13:0214:2001:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1CHAMBERY CHALLES
14:02
LYON PART DIEU
15:20
N°: 18556
열차 예약하기
14:0215:2001:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1CHAMBERY CHALLES
16:02
LYON PART DIEU
17:20
N°: 18560
열차 예약하기
16:0217:2001:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1CHAMBERY CHALLES
18:02
LYON PART DIEU
19:20
N°: 17934
자전거 환승 시설
열차 예약하기
18:0219:2001:18 직행 0 0 0 1 0 0 1
1CHAMBERY CHALLES
19:02
LYON PART DIEU
20:20
N°: 17914
자전거 환승 시설
열차 예약하기
19:0220:2001:18 직행 0 0 0 1 0 0 1
1CHAMBERY CHALLES
20:02
LYON PART DIEU
21:20
N°: 17936
자전거 환승 시설
열차 예약하기
20:0221:2001:18 직행 0 0 0 1 0 0 1
1CHAMBERY CHALLES
21:02
LYON PART DIEU
22:20
N°: 18570
열차 예약하기
21:0222:2001:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
 출발도착소요시간환승
1LYON PART DIEU
10:40
CHAMBERY CHALLES
11:58
N°: 17921
자전거 환승 시설
열차 예약하기
10:4011:5801:18 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LYON PART DIEU
11:40
CHAMBERY CHALLES
12:58
N°: 17905
자전거 환승 시설
열차 예약하기
11:4012:5801:18 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LYON PART DIEU
12:40
CHAMBERY CHALLES
13:58
N°: 17923
자전거 환승 시설
열차 예약하기
12:4013:5801:18 직행 0 0 0 1 0 1 1
1LYON PART DIEU
14:40
CHAMBERY CHALLES
15:58
N°: 18517
자전거 환승 시설
열차 예약하기
14:4015:5801:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1LYON PART DIEU
15:40
CHAMBERY CHALLES
16:58
N°: 18519
자전거 환승 시설
열차 예약하기
15:4016:5801:18 직행 1 1 1 0 1 0 0
1LYON PART DIEU
16:40
CHAMBERY CHALLES
17:58
N°: 18521
자전거 환승 시설
열차 예약하기
16:4017:5801:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1LYON PERRACHE
17:15
AMBERIEU
17:58
N°: 95812
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
19:14
CHAMBERY CHALLES
20:25
N°: 83681
자전거 환승 시설
열차 예약하기
17:1520:2503:10 1 1 1 1 1 1 0 1
1LYON PART DIEU
17:28
AMBERIEU
17:58
N°: 95812
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
19:14
CHAMBERY CHALLES
20:25
N°: 83681
자전거 환승 시설
열차 예약하기
17:2820:2502:57 1 1 1 1 1 1 0 1
1LYON PART DIEU
17:40
CHAMBERY CHALLES
18:58
N°: 17907
자전거 환승 시설
열차 예약하기
17:4018:5801:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1LYON PERRACHE
18:13
AMBERIEU
18:59
N°: 95846
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
19:14
CHAMBERY CHALLES
20:25
N°: 83681
자전거 환승 시설
열차 예약하기
18:1320:2502:12 1 0 0 0 1 0 1 1
1LYON PERRACHE
18:17
AMBERIEU
18:59
N°: 95808
2AMBERIEU
19:14
CHAMBERY CHALLES
20:25
N°: 83681
자전거 환승 시설
열차 예약하기
18:1720:2502:08 1 1 1 1 0 1 0 0
1LYON PART DIEU
18:26
AMBERIEU
18:59
N°: 95846
자전거 환승 시설
2AMBERIEU
19:14
CHAMBERY CHALLES
20:25
N°: 83681
자전거 환승 시설
열차 예약하기
18:2620:2501:59 1 0 0 0 0 0 1 0
1LYON PART DIEU
18:29
AMBERIEU
18:59
N°: 95808
2AMBERIEU
19:14
CHAMBERY CHALLES
20:25
N°: 83681
자전거 환승 시설
열차 예약하기
18:2920:2501:56 1 1 1 1 1 1 0 1
1LYON PART DIEU
19:40
CHAMBERY CHALLES
20:58
N°: 18527
자전거 환승 시설
열차 예약하기
19:4020:5801:18 직행 1 1 1 1 1 1 1
1LYON PART DIEU
21:40
CHAMBERY CHALLES
22:58
N°: 18531
자전거 환승 시설
열차 예약하기
21:4022:5801:18 직행 1 1 1 1 1 1 1

샹베리 와(과) 리옹의 주요 기차역

도착 역

리옹 페라쉬(Lyon Perrache) 기차역

리옹 페라쉬(Lyon Perrache) 기차역

주소: 14, cours de Verdun 69286 Lyon cedex 02

영업시간: 월-금: 5am to 12:45am
주말: 5am to 12:45am


이 역에서 출발/도착하는 열차:
초고속 열차(TGV), 지방 열차 (TER).
서비스:
SNCF 철도 직원, 분실물 보관소, 여행 정보 안내소, 화장실, 대기실, 현금 인출기와 공중전화

자세히보기

리옹 파르 디유(Lyon Part Dieu) 기차역

리옹 파르 디유(Lyon Part Dieu) 기차역

주소: 5, Place Charles Béraudier 69003 Lyon

영업시간: 월-수: 5:15am to 10pm
목-금: 5:15am to 11pm
토요일: 5:15am to 10pm
일요일: 5:15am to 11pm


이 역에서 출발/도착하는 열차:
초고속 열차(TGV), 인터시티, 지방열차 (TER).
서비스:
SNCF 철도 직원, 분실물 보관소, 경찰서, 수화물 로커, 안내 데스크, 화장실, 수화물 보관소, Wi-Fi, 현금 인출기와 공중전화

자세히보기

출발 역

Chambery Challes

주소: 351 Place de la Gare 73000 Chambéry

 

샹베리 와(과) 리옹의 하이라이트

샹베리(Chambery)

자세히보기 / 프랑스(France)리뷰와 평점 샹베리(Chambery) - 리옹(Lyon)